Средно в индивидуална партида има по 1940 лв.

Средно по 1940 лв. има натрупани в в индивидуалните партиди от универсалния пенсионен фонд за всеки българин, който се осигурява за втора пенсия. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор за миналата година.

Средно на глава от населението

Според доклада на комисията увеличението на средната сума по индивидуалната партида в рамките на една година е с 298 лв.

Все пак обаче трябва да се има предвид, че немалка част от клиентите на универсалните фондове имат много малко пари по сметките или са с нулеви партиди, като според данните на самите пенсионните фондове това представляват около 40% от клиентите им.

Така че за тези, които внасят редовно осигуровките си за втора пенсия, реално натрупаната сума в сметките им е доста по-висока.

Общо във всички индивидуални партиди

Общата сума на нетните активи в най-масовите фондове възлиза на 6,6 млрд. лв., което е увеличение с близо 1,2 млрд. лв. спрямо края на 2013 г. Акумулираните средства се разпределят между 3 421 669 българи, родени след 31 декември 1959 г. в зависимост от това кой колко е внасял за втора пенсия.

С 1000 лв. повече е натрупаното в професионалните фондове, в които се осигуряват хората, работещи при тежки и вредни за здравето условия. Средната сума по партидите на професионалните фондове към края на миналата година е 2986 лв., сочи статистиката на КФН. За година тя се е увеличила с 307 лв. Клиенти на тези фондове са 269 486 българи, като общата сума, която те притежават по сметките си е 760 млн. лв.

Третият пенсионен стълб

С най-малка средна сума по партидите - 1276 лв. са клиентите на доброволните фондове. Те са част от т. нар. трети стълб на пенсионната система и осигуряването в тях е по желание. Към края на миналата година клиентите им наброяват 593 542, но броят на тези, които са решили да се осигуряват доброволно, продължава да е малък. 

Основната част от клиентите са привлечени по линия на фирмите, в които работят, като немалка част от тях са държавните дружества. Нетните активи на доброволните фондове според окончателните данни на КФН възлизат на 757,6 млн. лв.

Общо акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2014 г. са 8,165 млрд. лв. На годишна база това е ръст от близо 20% или 1,4 млрд. лв.

За миналата година пенсионните дружества са отчели пред КФН 148 млн. лв. приходи от такси и удръжки. Това е годишен ръст от 14%. Общо всички пенсионни компании са приключи 2014 г. на плюс с 40,5 млн. лв.

Източник: в. "Монитор"