Броят им спрямо 2013 г. почти не се е променил

Почти без промяна остава броят на малолетните и непълнолетни деца на отчет в детските педагогически стаи. За 2014 г. те са били общо 10 705 малолетните и непълнолетни деца, спрямо 10 536 за 2013 г. Те са задържани в специализираните центрове заради извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на децата престъпници са:

- Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 75,4%, а малолетни (8 - 13 г.) са 24,6%.
- Момчетата са 8 460 (79%).
- Учащи са 5 884 лица (55%).
- В криминогенна среда живеят 1 312 (12,3%) малолетни и непълнолетни.
- Не учат и не работят 1 270 лица (11,9%).

За 2014 г. снети от отчет в педагодическите стаи са 3 104 малолетни и непълнолетни лица, или 29% от водените на отчет през годината. 

Поради поправяне на поведението са отпаднали 1 573 лица (50,7%), 1 423 лица (45,8%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 108 лица (3,5%) - на други основания.

Източник: в. "Стандарт"