От ЧЕЗ предупреждават, че повишеното потребление означава и по-високи месечни сметки за електроенергия

Резкият спад в температурите в Западна България, който настъпи на 24 октомври, доведе до по-сериозни натоварва ния по мрежата на ЧЕЗ през почивните дни - средно с 24% в сравнение с предходните дни. Най-голямо увеличение бе регистрирано в неделя – с 29%. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ.

"Значително се увеличиха товарите по електроенергийната система в Западна България през уикенда, което доведе до аварийни прекъсвания в част от големите населени места, където мрежата не е проектирана да издържа отопление на ток. Призоваваме клиентите в студените дни да използват разумно отоплителните уреди, за да не се стига до претоварване на мрежата и да не се смущава техният уют", каза Ясен Тодоров, директор "Управление на мрежата" в "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Предпоставки за аварийност и по-високи сметки

Освен, че създават предпоставки за увеличаване на аварийността, нарасналите товари означават и увеличаване на консумацията на ток. По-голямото потребление съответно ще се отрази върху месечните сметки на клиентите на ЧЕЗ. Статистиката на компанията показва, че през октомври консумацията на електроенергия по мрежата на ЧЕЗ нараства средно с 18% спрямо септември, а през ноември – с 28%.

През септември 2014 г. потреблението на битовите клиенти на ЧЕЗ на територията на Западна България бе средно 178 квтч, което е по-малко в сравнение с регистрираните 187 квтч през септември миналата година. 

Данните на ЧЕЗ показват, че средната сметка за електроенергия на домакинствата в Западна България е 30 лева, което е с 3% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Фактурите, които клиентите на ЧЕЗ вече получават за консумираната електроенергия през септември, съдържат два отчетни периода заради влезлите в сила нови цени на електроенергията от 1 октомври 2014 г.