"Канон България" стартира традиционния си конкурс за снимка на годината.

В "Снимка на годината - България 2012" могат да участват само снимки на български автори.

Снимката, която ще изпратите, трябва да е направена през 2012 година, а конкурсът ще излъчи "Снимка на 2012 година" в разделите:

"Репортажна фотография" (код Р) - единична снимка с награда 3000 лв.
"Художествена фотография" (код Х) - единична снимка с награда 3000 лв.
"Фото есе" (код Е) -  цикъл снимки с награда 3000 лв.

А снимките, номинирани за награда във всеки раздел, получават премия в размер на 500 лева всяка.

Най-добрите автори и снимките им ще бъдат включени в ежегодната Национална фотографска изложба "Снимка на годината".

Тя се организира и провежда съвместно с Националната художествена галерия.

Журито в конкурса е в състав: Иво Хаджимишев - председател, Георги Лозанов, Максим Минчев, Иван Кюранов, Гергана Костадинова, Петър Абаджиев и Велислав Николов.

То ще определи наградите, взимайки решенията с мнозинство. 

Попълнен и подписан формуляр за участие заедно със снимките, записани на електронен носител се изпращат на адрес: "Канон България", бул. "Цариградско шосе" 121, София 1784, за "Снимка на годината - България 2012".

Крайният срок за получаване на снимките е 31 януари 2013 г.

За повече информация - Canon.bg.