На 16 април Театрална работилница "Сфумато" представя "Пиеса за умиране" на режисьорката Ани Васева.

Ани Васева e и авторка на текста, заедно с драматурга Боян Манчев. Те са включили фрагменти от Лотреамон

В "Пиеса за умиране" участват актьорите:
Леонид Йовчев
Петър Генков
Галя Костадинова
гласовете на Валентин Ганев и Екатерина Стоянова

За цялостното възприятие на постановката допринася работата на:
Аглика Терзиева - художник
Яна Манчева - музика
Добромир Христосков - тонрежисьор
Румен Николов - осветление

"Пиеса за умиране" е и пиеса за актьорите, маскарада на театралния ад и предела на сцената.

Начало: 19 ч. 

Можеш да гледаш постановката и на 7 май.

Източник: Sfumato.info