Делим последното място с Полша и Гърция в първата класация за състоянието на транспорта в общността

Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 категории, свързани с транспорта, като в половината категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно - петте с най-слаби резултати.

Холандия и Германия заемат челните места с високи резултати във всички 11 категории, следвани от Швеция, Великобритания и Дания.

Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят своите инвестиционни и управленчески приоритети, обясняват от Европейската комисия (ЕК).

За подреждането са използвани данни от различни източници - Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка, ОИСР. 

"Новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти. Тя, разбира се, отразява само моментното състояние, но е важен ориентир и източник на вдъхновение в съвместната ни работа", коментира зам.-председателят на ЕК Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта.

Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен) или по една от следните категории:

Единен пазар (достъп до пазара, регулиране)
Инфраструктура
Въздействие върху околната среда
Безопасност
Транспониране на правото на ЕС
Нарушения на правото на ЕС
Иновации и научни изследвания
Логистика.

Вторият мост на р. Дунав, който свързва Видин с румънския град Калафат

България попада сред петте държави отличнички в три от категориите, но в девет други се нарежда сред петте в дъното на класацията.

В списъка с най-характерното във всяка еврочленка за България се казва, че емисиите въглероден диоксид от новите леки автомобили са високи, но се представяме добре във водния транспорт. Оценките ни за иновации са ниски, но пък държим нивото в категориите, свързани с транспониране и нарушения в правото на ЕС.

Делът на леките автомобили в пътническите превози у нас е над 3/4, а на влаковете, трамваите и метрото - минимален, за сметка на автобусите.

Според данните за всяка държава в българския транспорт се влагат средно по 602 евро на човек от населението - при 2000 евро в Холандия, която получава най-високи оценки за пристанищната и летищната инфраструктура и заедно с Дания не присъства в дъното на нито една категория.

Германия е номер 1 в логистиката, Гърция постига висок резултат при екологичното въздействие на автомобилния транспорт, а в Румъния има най-много жертви на пътни катастрофи на всеки милион души от населението.