Какво представлява явлението, колко вида дежавю има и няколко теории за причините, които го предизвикват

Имали ли сте усещане, че нещо, което се разиграва пред очите ви, сте го виждали и преди? Ако е така, то сте изпитали една от най-разпространените форми на явление, наречено "дежавю"

Дежавю в превод от френски означава "вече видяно". Терминът е въведен от френския психолог Емил Буарак в неговата книга "Бъдещето на психоложките науки". В нея той описа феномена дежа вю като "припомняне на бъдещето". 

Това понятие се използва за онова странно усещане, което понякога имаме, дадена ситуация в която сме изпаднали или наблюдаваме, вече сме я виждали преди. Точно същата, по същ начин протича. Като че ли времето за миг се връща и ние преживяваме дадената случка отново.

И ако вече знаете това, едва ли е чак толкова странно. Според едно проучване повече от 70% от участниците в един или друг момент от живота си са изпитвали точно това усещане на вече случило се. Тъй като е много трудно феноменът да бъде изживян на сила е много трудно той да бъде включен в емпиричните изследвания. 

Обяснения и теории

Официалното научно обяснение е, че явлението се дължи на се дължи на химичен дисбаланс на мозъка. Следвайки процесите в човешкия мозък, учените са установили, че случващото се в настоящето се обработва в определена част от мозъка. Ако настояща случка неволно попадне в частта на мозъка, обработваща спомените, ние изживяваме дежавю. Така ние имаме усещането, че събитията, които се случват в момента, са се случвали и преди и сякаш знаем какво ще се случи в следващия момент.

Друга хипотеза твърди, че дежавю се дължи на по-бързо обработване на информацията с погледа, отколкото съзнанието.

Извън научните схващания съществуват и още няколко версии, които обясняват явлението. Сред тях фигурират теориите, че това всъщност са спомени от предишни животи. Друга възможни хипотеза е ясновидството, което е дълбоко заложено във всеки от нас. 

Някои го определят като нещо, което са сънували или усетили в състояние на сън. Съществува схващане, че докато спим, астралното ни тяло преживява различни неща, обикаля непознати места, среща лица и изпитва емоции, които ние не осъзнаваме, не приемаме, но така или иначе и не помним на сутринта.

Колко вида дежавю има? 

Можем да откроим шест самостоятелни вида дежавю:

Deja vecu (дежа вецу) е нещо "вече преживяно". Обикновено става въпрос за съвсем обикновена ситуация, в която чувстваме, че можем да предусетим всеки един малък детайл. Познати са ни гледката, действията на участниците в разговора, и дори репликите ни звучат така сякаш предварително знаем, че ще бъдат изречени.

Deja senti (дежа сенти) е състояние, което се превежда като нещо "вече почувствано" - вътрешно усещане, което дефинираме като познато, но не обвързваме със ситуацията, в която се намираме в дадения момент.

Виж още: Какво не знаем за сънищата

Deja visite (дежа висите) съдържа в себе си подозрението за вече посетено място. Сигурно ви се е случвало понякога да се движите из непознат район, но да имате странното усещане, че сте били там и преди, и да сте в състояние да се ориентирате правилно.

Deja reve (дежа реве) пък представлява нещо "вече сънувано" - усещането, че сме сънували събитията, които се случват.

Deja entendu (дежа ентенду) пък представлява нещо "вече чувано" - когато имаме усещането, че можем да предвидим какво ще каже събеседника ни в разговор, който водим.

Presque vu (преск вю) - онзи момент, когато имаме ясната идея какво искаме да кажем, но да не можем точно да се сетим какво е. В съвременния език за подобни ситуации често използваме израза "на върха на езика ми е, но не се сещам".

И обратното

Jamais vu (жамевю) е точно противоположният полюс на дежавю. Превежда се като "невиждано", "несрещано" или "никога преди (виждано/срещано)" и се характеризира с моментното неразпознаване на лица, места, ситуации, които човек познава, но в определен момент му се струват различни и чужди. 

Това явление настъпва обикновено внезапно. Например по време на разговор с ваш близък изведнъж той започва да ви се струва различен, или губите ориентация в даден район за момент и т.н.

Каквото и да представлява дежавюто, то продължава да бъде едно от най-любопитните явления, засягащи човешкото съзнание.