Разликите между мъжете и жените са много по-сериозни, отколкото се предполагаше до сега.

Или поне така твърдят тримата европейски психолози - Дел Джудиче, Том Бут и Пол Ъруин. В тяхно изследване те използват нов модел за личностен анализ на различията между силния и слабия пол, и чрез този метод стигат до извода, че различията между половете до сега са били силно подценявани. 

"Идеята, че между мъжките и женските личностни профили има само дребни разлики, би трябвало да бъде отхвърлена като базирана на неадекватна методология", пишат учените в онлайн изданието PLoS ONE. 

Направените наблюдения са върху 10 000 мъже и жени. Обзорното проучване, известно сред психолозите като "Sixteen Personality Factor Questionnaire" изследва черти от характерите като доминантност, чувствителност, перфекционизъм, напрежение, бдителност и др. Като взимат под внимание едновременно много фактори и като правят обстойни комплексни профили на мъжете и жените, учените откриват сериозни различия между представителите на двата пола. Тези различия биха изглеждали по-малки, ако всяка отделна черта на характера се разглежда самостоятелно без корекция на грешки при изследването, пише vesti.bg. 

"Има изключително големи различия по психологическите стандарти", пишат ръководителят на изследването Дел Джудиче и неговите колеги Том Бут и Пол Ъруин от Университета в Манчестър, Великобритания. 

Това трябва да потвърждава клишето, че мъжете и жените са от различни планети, но дали означава, че не могат да съжителстват успешно заедно и да изградят разбирателство по между си? Едва ли.