Поводът е 26 септември - европейският ден на езиците

Езиците в световен мащаб са повече от 6000, като повечето се говорят в Азия и Африка.

Само в Европа понастоящем съществуват 225 местни говора (23-те официални плюс множество регионални и малцинствени езици). Повечето спадат към трите основни езикови групи: германски, романски и славянски езици, част от голямото семейство на индоевропейските езици.

Поне половината жители на планетата са двуезични или многоезични, т.е. си служат с два или повече езика.

Повечето езици разполагат с речников запас от поне 50 000 думи, но обикновено човек си служи с малка част от тях. Във всекидневната реч хората използват едва около няколкостотин думи.

Речниковият запас на едно петгодишно дете се състои от няколко хиляди думи.

От езиците, които не са коренни за Стария континент, но се използват масово, най-разпространени са арабският, китайският и хинди, всеки от които разполага и със собствена писменост.

Заради притока на емигранти и бежанци езиковото многообразие в Европа нараства, като само в Лондон може да се чуе реч на около 300 езика.

На територията на Русия, чието население наброява близо 150 млн. души, се говорят и най-голям брой езици - между 130 и 200, в зависимост от критериите на отчитането им.

От 2001 г. 26 септември се отбелязва като Европейски ден на езиците.

Източник: EDL.ECML.at