Банката на Цветан Василев ще заработи отново на 21 юли в 9 часа, обявиха от БНБ.

Тогава ще заработи и дъщерната й "Креди Агрикол", която БНБ също постави под специален надзор и назначи квестори в нея, пише в. "Монитор". Централната банка обяви, че заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала на групата КТБ

В рамките на законовите си правомощия БНБ ще разпореди увеличението да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете. Целта е запазване на дейността на банковата група при нейното оздравяване и запазване на финансовата стабилност на страната, посочиха от БНБ в специално съобщение до медиите.

Същевременно ще бъдат предприети действия за отписване на капитала на сегашните акционери на банковата група и отнемане на техните права в съответствие с предвидените от закона процедури. С най-голям дял в КТБ са "Бромак" на Цветан Василев, което държи 50,66%. 

До 10 дни квесторите трябва да осигурят с помощта на външен одитор пълен анализ и оценка на активите и пасивите на групата КТБ.

Правителството и БНБ ще осигурят необходимата ликвидна подкрепа на банковата група, за да се удовлетворят в пълния размер задълженията й към нейните клиенти, декларираха от Централната банка. Необходимите действия ще бъдат предприети до 20 юли. 

Виж още: КТБ не е фалирала

БНБ назначи за квестори в "Креди Агрикол" Станислав Лютов и Елена Костадинчева. Отстранени са от длъжност членовете на управителния и надзорния съвет. 

КТБ придоби "Креди Агрикол" в средата на юни. Веднага след сключване на сделката бе проведено и общо събрание на акционерите. То избра нов надзор съвет, в който влезе и дъщерята на Цветан Василев – Радосвета Василева.

Недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор, декларираха отново от БНБ.

След като държавата взе нещата в свои ръце и спаси трезора, оттук насетне на ход е правосъдната система, която трябва да вземе спешни мерки и да установи къде са източени парите.