А вие бихте ли минали безпрепятствено през митарствата?

Възнесение Господне, известено и като Спасовден ознаменува момента, когато Исус Христос се възкачва на небето. Възнесение Господне е 40 дни след Възкресението, винаги се пада в четвъртък - 39 дни след първия ден на Великден.

Вярва се, че на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък.

Какво се случва обаче с душите на хората след смъртта? Различните религии имат различно обяснение за нещата. Според православното християнство, те се отправят на път през митарствата.

Названията митарства и митари са взети от еврейската история. Митари при евреите се наричали онези, които били назначени от римляните за събиране на данъците. Те обикновено били доста брутални в методите си на събиране на данъци, като не се притеснявали дори да ползват мъчения, за да извлекат най-голяма изгода за себе си. Митарите стояли при особени митници или застави, събирайки от превозваните товари мито.

В православното християнство цялото пространство от земята до небето представлява 20 "митници" - митарства, в които душата бива изобличавана в грехове от зли духове (митари). Всяко митарство съответства на определена група грехове. Митарите уличават душата не само в извършени от нея грехове, но и в такива, които тя никога не е извършвала. На митарствата добрите ангели представят добрите дела на душата.

Самото пътешествие през митарствата започва на третия ден след смъртта на покойника. Тогава душата, придружавана от небесен ангел, се отправя на път през всички 20 пропускателни пункта. Душата изпитва особено неприятни емоции, ако се е разделила със света, без да се изповяда. Ако пък е чиста, нейното минаване през митарствата ще бъде безпроблемно.

Виж още: Защо виждаме неща, които не съществуват

Ето ги и различните митарства, такива, каквито ги описва православието:

Първо митарство. Тук спират душите за следните грехове: присмех, лоши шеги, псувни, подигравки, празни приказки.

Второ митарство. Това митарство е за лъжа, неоправдани клетви и неизпълнени обещания, отбягване от изповед.

Трето митарство. Тук е мястото за лъжливи клетви, клевети, клюки.

Четвърто митарство. Тук спират душите на чревоугодници, лакомници и алкохолици.

Пето митарство. Това митарство е за мързел, живеене на чужд гръб; онези, които взимат пари назаем и не ги връщат; за тези, които не ходят на църква.

Шесто митарство. Тук спират крадците, онези, които са взимали неща без позволение, макар и от родители, роднини и приятели.

Седмо митарство. За тук са сребролюбците и скъперниците.

Осмо митарство е за лихварите.

Девето митарство. Тук спират душите за неправда и лукавство, подкупване на управници и съдии.

Десето митарство. Тук са душите, които не са изпитвали любов и много са завиждали. За тези, които нямат добро сърце.

Виж още: Колко типа атеисти има

Единайсто митарство. Тук изпитват горделивците; онези, които не са почитали родителите си и са били непокорни.

Дванайсто митарство. Тук спират за гняв, ярост и буйство.

Тринайсто митарство. Това митарство е за злопаметност, за онези които искат отмъщение, онези които не прощават, на причинилите им зло.

Четиринайсто митарство. Това митарство е, за тези които са убили, тези които са били или осакатили някого.

Петнайсто митарство. Тук спират онези, които са правили черна магия.

Шестнайсто митарство. Тук спират развратните или онези, които са ръкоблудствали.

Седемнайсто митарство. Това митарство е за онези души, които вършили прелюбодеяние, за мъже и жени, престъпили клетвата си.

Осемнайсто митарство. Тук спират душите на онези мъже и жени, които са вършили содомски грехове.

Деветнайсто митарство е за онези, които са се борили срещу религиите.

Двайсто митарство е за немилосърдните души, жестоките, егоистите.

В православието няма чистилище. Тук именно митарствата играят тази роля. Те са пътят, който определя дали една душа е достойна да попадне в рая или заслужава да отиде в ада. Следейки тези митарства, ние силно се надяваме да приемат смекчаващи вината обстоятелства, защото ако това ни очаква след смъртта, ще си имаме проблеми?