За проверка на данните се въвежда входящ номер на служебната бележка, с която е кандидатствал и ЕГН

Резултатите от държавните зрелостни изпити вече излязоха и могат да се проверят на специален сайт, пуснат от Министерство на образованието и науката. Там е нужно да се публикува входящия номер на зрелостника и ЕГН.

Преди дни излезе фалшив сайт, който разпространи неверни резултати от държавните зрелостни изпити. От МОН заявиха, че само и единствено на посоченият от тях онлайн адрес могат да се намерят резултати от матурите.