Никога не сме се крили, просто не обичаме да обикаляме по студиото, а искаме да дебатираме по казуса с КТБ с институциите, които имат отношение към него, каза от парламентарната трибуна управителят на БНБ

Докладът, който внесохме, описва подробно взетите от БНБ решения, както и мотивите за тях, добави той. БНБ никога не е бягала от отговорност и никога не е искала да прехвърля проблемите на нечия друга глава. Никъде в света обаче не се извършва капитализация на банка без решение на парламента. 

Отговорност

Централна банка не може да лекува търговски банки, централна банка не може да дава капитал, ликвидност дори, ако банката има отрицателен капитал. Мит е, че Централната банка е бягала от пазарно решение, посочи гуверньорът. 

Лицензът на КТБ

БНБ е длъжна да отнеме лиценза на КТБ, ако оценките покажат отрицателен капитал, както се очаква. До 20 работни дни след това фондът за гарантиране на влоговете започва изплащане на гарантираните депозити. 

Всякакво по-нататъшно отлагане създава условия само за ощетяване на фонда за гарантиране на влоговете, т.е. на всички нас, заяви Искров. 

Oферта за оздравяване на КТБ

Той потвърди, че има подадена оферта за оздравяване на КТБ от новосформирания консорциум от австрийския фонд ЕПИК, Оманския фонд и "Джемкорп". 

Управителят на БНБ се обърна към депутатите с думите: "Ако вие решите, ние ще продължим преговорите с тях". Той съобщи, че консорциумът предлага да инвестира в КТБ 2,3 млрд. лв. От консорциума искат създаването на съвместно дружество с държавата 50/50, обясни Искров.