Средният доход на лице от домакинството за края на 2015 г. е 1262 лв.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 162 лв. и намалява с 0,7% спрямо същото тримесечие на 2014 г. 

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32,4%), следвани от разходите за жилище (16,7%) и разходите за транспорт и съобщения (11,2%), сочи докладът на НСИ за 2015 г..               

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят. 

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават с 0,3% (от 375 на 376 лв.), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват с 2,8% (от 200 на 195 лв.) 

Разходите за транспорт и съобщения нарастват с 3,4% (от 126 на 130 лв.), а за здравеопазване намаляват с 4,4% (от 61 на 58 лв.) За алкохолни напитки и цигари харчоветесе увеличават с 6,9% (от 49 на 52 лв.), а разходите за облекло и обувки са се понижили 4,3% (от 54 на 52 лв.).

Доходи

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1262 лв. и нараства с 2,9% спрямо същото тримесечие на 2014 г. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (55,2%), следвани от доходите от пенсии (25,9%), доходите от самостоятелна заетост (7%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3,8%).

Доходите от социално осигуряване и социални помощи намаляват с 4,8% (от 49 на 47 лв). През четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98,7%, а делът на дохода от натура е 1,3%.

Средномесечният осигурителен доход за страната за 2015 г. е бил 726,40 лв., като само за месец декември от НОИ изчисляват, че средно хората в страната са били осигурявани на 783,76 лв.

Потребление

През четвъртото тримесечие на 2015 г., в сравнение със същото тримесечие на 2014 година, най-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 23,6 на 22,4 кг, на плодове - от 12,1 на 11,1 кг, на яйца - от 34 на 33 бр., на зеленчуци - от 14,1 на 13,8 кг и на кисело мляко - от 6,4 на 6,1 кг.

Източник: НСИ