Основната цел е да се намали зависимостта на ЕС от доставките на газ

Европейската комисията одобри пакет от мерки във връзка с енергийната сигурност, които да подготвят ЕС за глобален енергиен преход с цел преодоляване на евентуални прекъсвания при енергийните доставки. 

Енергийната сигурност е един от основните елементи на стратегията за енергиен съюз - ключов политически приоритет на Комисията "Юнкер".

"Нашата основна цел е да се намали зависимостта на ЕС от доставките на газ. Взехме си поуки от газовите кризи през 2006 г. и 2009 г. Обмисляме използване на нови технологии, като например по-широкото използване на втечнен природен газ и по-добра експлоатация на газохранилищата в съюза", заяви пред журналисти комисарят по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович.

Пакетът съдържа широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушаване на доставките на газ. 
Тези мерки включват намаляване на търсенето на енергия, повишаване на производството на енергия в Европа (включително от възобновяеми енергийни източници), по-нататъшно разработване на добре функциониращ и напълно интегриран вътрешен енергиен пазар, както и диверсификация на енергийните източници, доставчици и маршрути. Освен това, предложенията осигуряват по-голяма прозрачност на европейския енергиен пазар и укрепват солидарността между държавите членки.

Виж още: До 10 години зелената енергия ще е най-евтина

Мигел Ариас Каниете, европейският комисар за климата и енергетиката, коментира, че ЕК ще проверява договорите за внос със срок на действие над една година. Той заяви, че комисията ще предостави своята оценка за съответствието на договорите с европейските стандарти. Срокът за това е 12 седмици от началото на проверката.

ЕК предлага също да се подобри енергийната ефективност на съюза, да се реши какво трябва да се направи, за да се използват ефективно енергийните ресурси. 

На първо място ще бъдат разгледани въпросите с отоплението и охлаждането на сградите, което представлява половината от цялото потребление на енергия в ЕС.

Виж още: Биогазът може ни да се освободи от енергийната зависимост от Русия​