Само някои от тези депозити обаче ще бъдат засегнати от промяната

Проектозакон предвижда държавата вече да гарантира влогове и до 250 хил. лв. Към момента при банков фалит хазната покрива депозитите до 196 хил. лв., пише "Стандарт".

Не всички влогове ще бъдат засегнати от тази промяна, а само тези с определена цел, като например парите от продажба на жилище, от подялба след развод или изплатена застраховка.

Според проекта на Министерство на финансите тези депозити ще бъдат гарантирани до 3 месеца след внасянето им в банката. Текстът също така предвижда защитените влогове вече ще се изплащат до 7 работни дни, след като затворят трезора.

Европейската директива

Европейската директива, която ние трябва да спазим с новия закон, влиза в сила от 3 юли 2015 г. За България обаче това трябва да стане още от 1 януари 2015 г. Причината е, че срещу страната ни започна наказателна процедура заради забавеното изплащане на защитените влогове в КТБ.