Краткосрочните постижения лежат в основата на успешната дългосрочна кариера.

Harvard Business Review предлага три полезни стратегии за постигане на желаната кариера в кратки срокове:

1. Възползвайте се от силните си страни

Правете повече от това, което правите най-добре. В началото на една кариера има смисъл да се опита по малко от всичко. Така трупате опит, ставате мултифункционален кадър (категория, която все повече ще се цени) и имате възможност да поработите върху слабите места в професионалното ви представяне, да ги отстраните или да ги подобрите, така че в един момент да можете да се фокусирате повече върху силните си качества.

Виж още: Увод в кариерата

2. Укрепвайте вашата "марка" 

Изберете дейности извън работата, които отговарят на това, което искате да постигнете. Работата по доброволни проекти е добър вариант за реализирането на тази стратегия. Придобиването на широк опит в различни области повишава още повече вашия капацитет като професионалист.

Виж още: Умът краси човека

3. Създайте си условия за успех

Обградете се с хора, които вършат работата си добре. Хората, които имат общи ценности и цели, могат да споделят това, което те знаят, за да инвестират в отношенията си с другите, а това е полезно за вас.

Виж още: Бъди различен и в бизнеса