Външният дълг ще става все по-малък, но пък продължаваме да сме най-мизерстващи в ЕС

България ще остане в топ 3 на страните от ЕС по най-малък държавен дълг поне до 2019 г., а размерът дълга ще бъде задържан под 30% от БВП на страната. Това предвижда бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г., разработена от Министерството на финансите. 

Един от съществените елементи в бюджетите за следващите три години ще бъде предприемането на мерки срещу сивата икономика и повишаване на приходите с цел осигуряване на повече средства за здравеопазване, образование и т.н., което обаче ще бъде съпроводено със сериозно свиване на бюджетния дефицит.

Общите приходи в държавната хазна се очаква да нараснат с 508 млн. лв. през 2017 г., с 1,35 млрд. лв. през 2018 г. и с още 1,667 млрд. лв. през 2019 г. В резултат на доброто изпълнение на приходите още за настоящата година дефицитът в държавния бюджет ще бъде намален до 1,9% от БВП (1,73 млрд. лв.), при заложен в закона дефицит от 2% (1,8 млрд. лв.). 

Виж още: Защо на България не й стигат парите?

Преодоляваме бюджетния дефицит

За следващите три години дефицитът ще бъде намален съответно до 1,4% (1,34 млрд.), 1% (1 млрд.) и 0,5% (540 млн.). Така най-грубо за тази и следващите три години за финансиране на бюджетния дефицит държавата ще трябва да поеме нов дълг в размер на 4,61 млрд. лв., или само 2,35 млрд. евро.

В края на 2015 г. държавният дълг е в размер на 11,6 млрд. евро, което е 26,4% от БВП на страната. А до края на 2019 г. съотношението държавен дълг към прогнозния БВП се очаква да не надвиши 30%, се посочва в бюджетната прогноза на Министерството на финансите. 

Благодарение на това през следващите три години разходите за плащане на лихви по държавния дълг се предвижда да не надвишават 1% от БВП, пресмятат от МФ. А с набраните средства от облигациите, които ще се пускат на вътрешния и на международния пазар до 2019 г., основно ще се изплащат стари задължения на падежа им. 

България ще остане и в топ 3 на страните в ЕС по най-малък правителствен дълг. На първо място е Естония с дълг в размер на 10,5% от БВП, според данни на Евростат. На второ място е Люксембург (22,9% от БВП), а на трето място е България. 

На четвърто и пето място, но доста след нас, са Румъния (38,1%) и Литва (38,3%). Така дори с планираното увеличение на дълга България ще остане доста пред Румъния в класацията. Най-големи дългове в ЕС имат Гърция (176% от БВП), Италия (131,8%) и Португалия (131,4%).

Виж още: 3 млн. българи живеят с под 360 лв. на месец

Но продължаваме да сме на първо място по мизерстващо население

Междувременно последното изследване на Евростат за мизерстващото население в държавите от ЕС показва отново, че България заема челна позиция в класацията. У нас делът на хората, живеещи в тежки материали лишения, е най-голям. 

В „тежко материално положение" според Евростат" са хората, които нямат достатъчно пари да си плащат сметките за бита, икономисват т отопление, не могат да си позволят никакви непредвидени разходи, нямат кола, цветен телевизор и телефон и месото и рибата рядко присъстват на трапезата им. 

България не само води класацията с най-висок дял на бедстващите, но и е след малкото членки на ЕС, където положението се е влошило. През 2014 г. в тежка бедност са живели 33,1% от населението, а през 2015 г. - вече 34,2%.

Средният показател за ЕС е 8,2%. В Румъния зле живеят 24,6%, в Гърция 22,2%, в Унгария - 19,4%, в Латвия 16,4%. 

Най-малко мизерстващи има в Швеция - само 0,7% от населението.

Източник: в. "Стандарт", Евростат, в. "Сега"