Населението на Земята ще достигне 9,4 млрд. души към 2070 г., а към края на настоящия век ще намалее до 9 млрд.

Данни са представени в нова книга под авторството на колектив от 550 експерти на Международния институт за приложен системен анализ, базиран в Австрия, информира "Мениджър Нюз". Монографията бе представена на 23 октомври във Вашингтон.

Образоваността на населението

Прогнозата отчита измененията в образоваността на населението, а също и стареенето му. 
Авторите първо пресметнали бъдещия ръст на населението в 195 страни не само по пол и възраст, но и по ниво на образованост. 

По мнението на демографите, последният фактор е от доста решаващо значение. При сценарий за бързо повишаване на образователното ниво на световното население, ръстът на жителите на Земята към 2100 г. ще стигне най-много до 8 млрд. души, след което ще спре. 

В обратния случай може да се очаква пик до 10 млрд. жители. Междинният вариант е дал показателя от 9 млрд.

Виж още: От днес населението на света започва да живее "на кредит"

Женската репродуктивност

Когато жените стават по-образовани, те получават повече власт да вземат решения за репродуктивността си и размера на семейството – на практика, това почти винаги означава по-малко деца, заявил ръководителят на проекта Волфганг Луц .

Авторите на монографията прогнозират още, че настоящата тенденция за застаряване на населението в Япония и някои страни от Западна Европа ще се установява и в други региони на планетата.

Виж още: С 5 градуса скачат температурите до 2050 г.

Прогнозата на ООН

Новото изследване на австрийския институт силно се различава от огласената неотдавна прогноза на ООН, според която населението на Земята ще се увеличи до 11 млрд. души към 2100 г. 

Например, за Нигерия специалистите от ООН прогнозират ръст на населението от 160 до 914 млн. души, като изхождат от това, че настоящият коефициент на раждаемост - 6 деца на една жена, ще се запази до края на столетието. 

Авторите на книгата обаче посочват, че в тази африканска държава показателят вече върви надолу като в момента е 5,5 деца и в бъдеще рязко ще пада заради повишаването на нивото на образованост в Нигерия.

Виж още: 1/3 от населението на Земята живее в бедност