Според Миглена Александрова задължителните ваксини противоречат на Конвенцията за правата на човека

От парламентарната група на "Атака" в Народното събрание има внесен проект за промени в Закона за здравето, които целят отпадане на задължителния характер на имунизациите.

Миглена Александрова и практиките от ЕС

Миглена Александрова, която е сред вносителите на проекта, обясни пред журналисти, че се цели задължителните имунизации ще станат препоръчителни, както е в 18 страни от Европейския съюз.

Става въпрос за Германия, Холандия, Люксенбург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия са възприели политика на доброволно информирано имунизиране на гражданите, т.е. плановите имунизации в тези страни не са задължителни, обясни Александрова.

Виж още: Роалд Дал в защита на ваксините

Имунизациите са задължителни в Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта и България.

"У нас ваксинирането е задължително като противопоказанията на ваксината са описани в листовката. Наличието или липсата на противопоказания обаче не се изследва преди поставяне на ваксината, още повече, че първите задължителни ваксини се поставят часове след раждането на детето, когато неговото здравословно състояние не е изследвано", пише в мотивите на проекта.

Задължителните ваксини противоречали на Конвенцията за правата на човека

Александрова защити предложението на Атака, изтъквайки, че Законът за здравето и Наредбата за имунизациите противоречи на чл. 5 от Конвенция за правата на човека, съгласно която "всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице."

Според "Атака" в последните десетилетия се забелязва значително нарастване на децата болни от аутизъм, както и на децата с ДЦП. Нарастването на тези болести е правопропорционално с дължината на имунизационния календар. "Най-дългият имунизационен календар в света е в САЩ. Това е и държавата с най-много случаи на аутизъм на глава от населението", обясняват хората на Волен Сидеров.

Александрова добави като аргумент, че според Европейският съд по правата на човека задължителната имунизация попада в чл. 8, ал. 1 на Европейската конвенцията за правата на човека, с решението си по делото Salvetty v. Italy (appl. no. 42197/98), гласящо: "Съдът счита, че задължителните ваксинации като недоброволна медицинска манипулация представляват вмешателство в правото на зачитане на личния живот, гарантирано от Член 8, § 1, който гласи: "Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот".

Източник: TemaDaily