/

'Yeah! I'm gonna get stuf done today!!' Internet: 'Nope'

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ти: "Йе! Днес ще свърша със задачите си!!" Интернет: "Не!"