/

От тавана

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
В коридорите висят златни звезди и панделки