/

Оливия Палермо на Британските награди за мода 2011

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Лондон, Обединеното Кралство- 28 Ноемрви 2011: Оливия Палермо на Британските награди за мода 2011 в Лондон