/

Миранда Кър и съпругът й Орландо Блум

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Миранда Кър и съпругът й Орландо Блум на 15-ите награди за опазване на околната среда в САЩ