/

National Geographic Travel за пътешествията на 2018 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Броят на сп. National Geographic Travel за декември 2017 и януари с най-добрите пътешествия в света през 2018 г. - по седем подбрани дестинации в три категории: Градове, Култура и Природа.