/

Коледното чудовище на "Джон Луис"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Чудовището изпод леглото в коледната реклама на "Джон Луис" за 2017 г.