/

Компаниите в доклада на "Амнести интернешънъл"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Компаниите в доклада на "Амнести интернешънъл" от ноември 2017, подредени според действията, които (не) са предприели след предишния документ за детския труд в Демократична република Конго от началото на 2016 г.