/

Кокичета 7

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Научното им име Galanthus идва от гръцки: gála (мляко) и ánthos (цвете)