/

С какво се занимават българите онлайн

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
С какво се занимават българите онлайн според проучването Connected Consumer Study, проведено от KANTAR TNS, в което са анкетирани потребители от 63 държави. В България изследването бе проведено в периода 1 април-30 юни 2017 г. под формата дълбочинно интервю, с извадка 1000 души, на възраст над 16 години.