/

Кокичета 12

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Там където времето е било по-меко, първите кокичета цъфнаха още преди средата на януари. Предстои обаче ново застудяване...