/

"Новата Русия" - автобиографията на Михаил Горбачов

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Михаил Горбачов върху корицата на автобиографичната си книга "Новата Русия", на български от октомври 2017.