Новият председател на ВАС Георги Чолаков

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Новият председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, избран от Висшия съдебен съвет на 11 септември 2017 г.