Борбата с пожара в Кресненското дефиле

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Борбата с пожара в Кресненското дефиле, който бушува в края на август 2017.