/

Възрастовите групи в процентен дял при ромите и българите, 2011 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Възрастовите групи като дял от населението при ромите и българите, 2011 г.