/

Ветроенергиен парк "Калиакра"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ветроенергиен парк "Калиакра", с. Българево, община Каварна, е изграден по поръчка на "Калиакра уинд пауър" АД през 2007-2008 г. от "Мицубиши хеви индъстриз лимитед" (Япония) и българското дружество "Инос-1" ООД. 35-те ветроенергийни генератора са с 69 м височина. Целият имот е 2960 дка, от които 50 са застроени с генератори, пътища и сгради. Експлоатационният период на ветроенергийния парк е 20 години.