"Атлантик": Унищожиха ли смартфоните цяло едно поколение?

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Унищожиха ли смартфоните цяло едно поколение?, пита се "Атлантик" в броя си от септември 2017. Анализът от септемврийския брой на американското списание е адаптирана по предстоящата книга на Джийн М. Туенге под заглавие iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - and Completely Unprepared for Adulthood - and What That Means for the Rest of Us (Поколението i: Защо днешните суперсвързани деца са в по-малка степен бунтари, по-толерантни, по-малко щастливи - и напълно неподготвени за живота като възрастни - и какво означава това за всички останали).