Райският газ в Слънчев бряг

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Оказва се, че флаконите, представяни за райски газ, които туристите в Слънчев бряг вдишват за опиянение, всъщност са вид консервант за сметана