Нощ Пловдив 2017

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Най-дългата НОЩ на Пловдив се завръща за 13-а поредна година, за първи път в три вечери - 15, 16 и 17 септември 2017 г. Днес "Нощ/Пловдив" е съвкупност от местни, национални и международни проекти, разширяващи културната карта на културната столица. През последните години фестивалът събира между 40 и 60 хил. души, като артистичните проекти са над 120, разположени на 60-70 локации в града под тепетата.