Хорът на Червената армия

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Академичният ансамбъл за песни и танци "Александров"