"Тренд": Настроенията дни преди изборите за президент

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Данните на изследователски център "Тренд" за президентските избори, няколко дни преди самия вот