Пловдив в нощта на културата 2016

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Пловдив в нощта на 23-24 септември 2016 г., известна вече като фестивала "Нощ/Пловдив".