Калиграфията е трудно занимание

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Калиграфията изисква съсредоточеност, внимание, упоритост и умела ръка