Метежници, блокирали мост на Босфора, се предават

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Метежници, блокирали мост на Босфора, се предават с вдигнати ръце след нощта на неуспешния военен преврат в Турция, 16 юли 2016 г.