Фередже или бурка?

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Въпреки наложилото се в медиите понятие "бурка", широкото наметало, което мюсюлманките от Средна Азия използват, за да скриват главата и лицето си, у нас се нарича фередже