/

На бара

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Помещението за пушачи се намира в горната част на заведението.