Ирина Бокова, 2010 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ирина Бокова, в началото на мандата си като генерален директор на ЮНЕСКО, участва в тв дискусия на ООН относно жените във властта под наслов Face to Face: Women's Empowerment, Development Cooperation and Culture, юни 2010 г.