/

Гледка към Айфеловата кула в Париж

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Гледката от централата на ЮНЕСКО в Париж - Айфеловата кула и Военната академия (École Militaire) в навечерието на конференцията на ООН по изменението на климата (COP21), 30 ноември-11 декември 2015 г.