/

Светлана Алексиевич в Берлин

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Беларуската писателка Светлана Алексиевич, на 67, спечели Нобеловата награда за литература за 2015 г. със своите "полифонични текстове, своеобразен паметник на страданието и мъжеството в днешно време".