/

Експозиция "Изкуството като терапия"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Как изкуството води до себепознаване, възможност за изразяване на емоции и нови начини за общуване