/

Шенген

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Шенгенското споразумение е договор между държави от ЕС за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система